Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VELKOMMEN TIL RADIO 2000​

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling i Fælleshuset

”Det gamle posthus”, Stationsvej 2, 5750 Ringe torsdag den 23 marts 2017 klokken 1900.

Eventuelle forslag skal være Radio2000 i hænde senest den 12. marts 2017.

Skriftlig tilmelding til generalforsamlingen skal ligeledes være Radio2000 i hænde senest den 12. marts 2017.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden

3. Fremlæggelse af formandens beretning.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab fra kasserer.

5. Behandling af indkomne forslag. (Forslagsstiller skal være til stede)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelse jf. § 05 i vedtægterne:

Valg af kasserer for 2 års periode:

Afgående er Helge Nielsen

Valg af 1 Bestyrelsesmedlem for 2 års periode:

Afgående er Ulla Sjögren

Valg af 2 suppleanter for 1 år

8. Eventuelt, hvor intet kan vedtages.

​​

​På bestyrelsens vegne

Ole Tuemand


Hvis du har Yousee og henter dit radiosignal gennem et stik i væggen kan du i nær fremtid opleve at dette FM signal bliver slukket.

I den forbindelse er der iflg. Yousee kun den mulighed, at du kan få tilsendt en stueantenne.

Men da vi som ikke kommerciel radio sender med en lavere styrke end de landsdækkende kanaler er det i mange tilfælde ikke en brugbar løsning.

Yousee henviser desuden til at der er mulighed for at klage over lukningen af FM båndet.. Og det skal i så fald gøres på deres hjemmeside.​

Desuden vil vi anbefale at kontakte Jeres antenneforening, da man flere steder henter Radio2000 uden om Yousee bl.a. Ringe Fællesantenneforening.

En anden mulighed er at købe en internetradio som skal tilsluttes Jeres internet. Der findes flere modeller og nogle kan tilsluttes evt. stueanlæg, så man ikke går på kompromis med lydkvaliteten.

Har du brug for hjælp til dette kan du klikke på HJÆLP på vores hjemmeside.

Hilsen Bestyrelsen.


Da vi forsøger at holde vores omkostninger nede

vil vi fremover gerne sende opkrævning på mail til så mange som muligt.

Derfor håber vi at I vil sende Jeres mail adresse til: kasserer@radio2000.dk

(Det er naturligvis ikke et krav for at være medlem.​)

RADIOEN FOR DE UNGE DER ER BLEVET LIDT ÆLDRE​

Radio2000 støtter dem der støtter os.

Radio 2000 | Industrivej 19 | 5750 Ringe | Tlf.: 62 62 48 49 | CVR-nr: 25508742 |